Cykl „Ja – akceptowana w społeczeństwie” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

Prawdziwość to codzienna praktyka polegająca na rezygnacji z tego, kim powinniśmy być i akceptacji tego, kim jesteśmy. Brene Brown

Zwykle się nad tym nie zastanawiamy, ale żaden człowiek nie jest stworzony do tego, by być sam. Poczucie akceptacji jest jedną z naszych podstawowych, ludzkich potrzeb. W dawnych czasach wyrzucenie poza nawias społeczeństwa było jedną z najgorszych kar i oznaczało po prostu śmierć. Te mechanizmy żyją w nas nadal. Wszystko jedno, czy czujesz odrzucenie ze względu na płeć, orientację, przynależność religijną lub narodową, czy może ze względu na swój wygląd lub cechy osobowości lub inny czynnik. Każde odrzucenie jest głębokim kryzysem, w którym potrzebujesz wsparcia.

Kluczowe dla radzenia sobie z odrzuceniem jest często przekształcenie naszych przekonań. Czy to, że ktoś ocenia Cię jako osobę niepełnowartościową, rzeczywiście oznacza, że taką osobą jesteś? Zmiana w tym zakresie wymaga wzrostu naszego poczucia własnej wartości i uniezależnienia oceny siebie od osądów innych ludzi.

Cykl „Ja – akceptowana w społeczeństwie” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci podnieść poczucie własnej wartości oraz wypracować postawy pozwalające aktywnie włączyć się w życie społeczne bez poczucia niedopasowania.

Konstruując cykl, który jest poświęcony poczuciu akceptacji społecznej, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu własnych emocji, uczuć i trudnych stanów związanych poczuciem braku akceptacji w społeczeństwie
 • zmianie przekonań na własny temat i podniesieniu poczucia własnej wartości
 • podniesieniu umiejętności nawiązywania relacji społecznych bez lęku związanego z potencjalnym odrzuceniem
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu społecznym i nawiązywania pozytywnych relacji
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na akceptację samej siebie to proces. Musisz dać sobie czas. Jednak ten czas to także inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie i poczucie jego sensu i wartościowości.

Dla kogo?

„Ja – akceptowana w społeczeństwie” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • brakiem poczucia akceptacji w otoczeniu/społeczeństwie, związanym z jakąkolwiek cechą, taką jak płeć, orientacja seksualna, przynależność religijna lub narodowa, wygląd, cechy osobowości lub jakikolwiek inny czynnik
 • poczuciem samotności i wykluczenia wynikającym z tego odrzucenia
 • trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych
 • trudnościami w znalezieniu pracy czy korzystaniu z ogólnodostępnych zasobów wynikającymi z braku akceptacji Ciebie, jako osoby, z dyskryminacją

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

Nie musimy doświadczać wstydu, by się go bać – wystarczy strach przed tym, że uzna się nas za niegodnych miłości i zaufania.

Brene Brown

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄC WYKŁADY WARSZTATY KRĄG KOBIET (grupa wsparcia) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Kwiecień 2023 Czym jest odporność psychiczna? (2h) Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h) Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Maj 2023 Odrzucenie – przebieg i skutki długofalowe (2h) Jak przeżywam odrzucenie – wpływ na moje życie (6h)
Czerwiec 2023 Przekonania – jak kształtują naszą rzeczywistość (2h) Praca na przekonaniach – budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o wewnętrzne zasoby (6h)
Lipiec 2023 Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Sierpień 2023 Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Wrzesień 2023 Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Dołącz do Wesprzyj nas!

Dołącz do nas

Dołącz do nas jako wolontariusz lub partner

Dołącz

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł na ciekawe wydarzenie
Zgłoś

Zagłosuj

Głosuj na pomysły już zgłoszone

Głosuj

Wesprzyj

Wesprzyj nas finansowo lub rzeczowo.

(by jak najwięcej osób
mogło korzystać z naszej pomocy)

Wesprzyj

Zgłoś Głosuj na pomysł!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz