Cykl „Ja – niezależna finansowo” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” Konfucjusz

Praca – mimo optymistycznego stanowiska Konfucjusza – jest i zawsze będzie pracą, bo jest związana z określonymi obowiązkami. Zdecydowanie szczęśliwsze jesteśmy jednak, jeśli jest zgodna z naszymi aspiracjami i wartościami, możemy w niej wykorzystywać swoje mocne strony. Co kiedy nie udaje nam się zdobyć takiej pracy? Co nam stoi najczęściej na przeszkodzie – warunki zewnętrzne, czy nasze przekonania na własny temat?

Często środowisko w jakim żyjemy, kultura, społeczeństwo, wychowanie, utrudniają kobiecie realizowanie się w tej sferze, odbierając jej sprawczość. Ale równie często to jej przekonania uniemożliwiają jej rozwój. Chcemy Ci pomóc ją odzyskać, bo wiemy, że to możliwe.

Cykl „Ja – niezależna finansowo” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na te trudne pytania i znaleźć najlepszą dla Ciebie ścieżkę realizacji zawodowej. Niezależność ekonomiczna jest podstawą budowania poczucia własnej wartości, dojrzałości i odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Konstruując cykl, który jest poświęcony zyskiwaniu satysfakcji z pracy i niezależności finansowej, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • poznaniu własnych mocnych stron i zasobów, na których warto budować
 • dookreśleniu jak powinna wyglądać Twoja ścieżka zawodowa, jakie kroki podjąć by zrealizować ten plan
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości, siły i sprawczości oraz dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie i wybory
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie gotowości na tak poważną zmianę lub rozpoczęcie ścieżki zawodowej, to proces. Musisz dać sobie czas, by pozbyć się stosowanych dotąd mechanizmów blokujących podejmowanie decyzji, by wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Jednak ten czas to inwestycja. Inwestycja w spełnione, satysfakcjonujące życie zawodowe i własną niezależność.

 

Dla kogo?

„Ja – niezależna finansowo” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • brakiem niezależności ekonomicznej i/lub trudnościami finansowymi
 • powrotem do pracy po dłuższej nieobecności (np. urlopie macierzyńskim)
 • rozpoczęciem pracy zawodowej, bez względu na Twój wiek
 • chęcią zmiany pracodawcy
 • chęcią założenia własnej firmy
 • chęcią odzyskania wpływu na własną sytuację ekonomiczną i na możliwość poodejmowania decyzji w tej sferze

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

Mark Twain

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄC WYKŁADY WARSZTATY KRĄG KOBIET (grupa wsparcia) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Styczeń 2022 Czym jest odporność psychiczna? (2h) Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h) Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h)

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, strategiem itp.)

Luty 2022 Co przeszkadza w realizacji zawodowej? (2h) Blokady utrudniające realizacje zawodową – nad czym muszę pracować? (6h)
Marzec 2022 Jak ustalić swój kierunek rozwoju zawodowego – wzmacnianie własnego potencjału czy wyrównywanie braków? (2h) Projektowanie własnej ścieżki zawodowej – diagnoza talentów i plan działania. (6h)
Kwiecień 2022 Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Maj 2022 Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Czerwiec 2022 Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Dołącz do Wesprzyj nas!

Dołącz do nas

Dołącz do nas jako wolontariusz lub partner

Dołącz

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł na ciekawe wydarzenie
Zgłoś

Zagłosuj

Głosuj na pomysły już zgłoszone

Głosuj

Wesprzyj

Wesprzyj nas finansowo lub rzeczowo.

(by jak najwięcej osób
mogło korzystać z naszej pomocy)

Wesprzyj

Zgłoś Głosuj na pomysł!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz