Cykl „Ja – radząca sobie ze stratą” – projekt: Siła bezsilnych

Logo Cykl „Ja – radząca sobie ze stratą” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

To taki potworny wysiłek, nie dać się prześladować temu, co przepadło, i tylko trwać w zachwycie nad tym, co było.

Gdy kryzys związany jest z jakąkolwiek trudną stratą, fizyczną lub psychiczną, stajemy w obliczu nieuchronnej zmiany. Mamy jednak wpływ na to, czy ostatecznie ta zmiana nas wzmocni, czy osłabi. Żałoba może pojawić się nie tylko po śmierci bliskiej osoby, ale także w związku z rozstaniem, rozwodem, utratą nienarodzonego dziecka czy stratą cennego przedmiotu, majątku, pracy, zwierzęcia, idei lub myśli. Etapy żałoby i odczucia, które jej towarzyszą są w każdym z tych przypadków podobne. Nie znaczy to oczywiście, że waga straty zawsze jest identyczna. Chodzi raczej o sposób przeżywania danej sytuacji i fazy, przez jakie należy przejść, by poradzić sobie w tym trudnym czasie. 

Podczas przeżywania żałoby trudno jest zaakceptować dobre rady czy teoretyczne rozważania na temat faz i etapów żałoby. Nie wiedza jest tu jednak ważna, ale rozumienie co się z nami dzieje w tych trudnych chwilach, jakie przynosi żałoba. Etapy, na jakie się ją dzieli, wyjaśniają, co może nastąpić, pozwalają akceptować swoje zachowania, nie obwiniać się. Pozwalają nam także dać sobie zgodę na odczuwanie przychodzących emocji i przeżycie ich, zamiast tłumienia i włączania kolejnych blokad, które oddzielają nas od własnych uczuć.

Cykl „Ja – radząca sobie ze stratą” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci odzyskać poczucie sensu życia po stracie, zrozumieć i zaakceptować mechanizmy, jakim podlegasz w tym trudnym czasie. Pomoże też powrócić do codzienności, wyciszyć się i odzyskać spokój.

Konstruując cykl, który jest poświęcony radzeniu sobie ze stratą, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu własnych emocji, uczuć i trudnych stanów związanych ze stratą/żałobą, pozwoleniu sobie na ich adekwatne przeżycie
 • poznaniu sposobów na konstruktywne przejście kolejnych faz radzenia sobie ze stratą
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do zaakceptowania zmiany i ukojenia żalu
 • powrocie do codzienności, wyciszeniu się
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na akceptację zmiany to proces. Musisz dać sobie czas. Jednak ten czas to także inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie i poczucie jego sensu i wartościowości.

Dla kogo?

„Ja – radząca sobie ze stratą” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • jakąkolwiek trudną stratą kogoś bliskiego – śmiercią, opuszczeniem, zakończeniem jakiegoś etapu w życiu (np. odejściem dorosłych dzieci z domu), rozwodem, rozejściem się z partnerem, przyjacielem itp.
 • jakąkolwiek inną trudną stratą związaną z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa – utratą pracy, majątku, domu, przekonań itd.
 • trudnościami z zaakceptowaniem tej straty, przeżyciem żałoby, zaakceptowaniem zmiany w życiu
 • trudnościami z wyciągnięciem wniosków z doświadczenia straty, zbudowaniem nowego sposobu życia po stracie lub powrotem do codzienności

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄCWYKŁADYWARSZTATYKRĄG KOBIET (grupa wsparcia)KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Styczeń  2023Czym jest odporność psychiczna? (2h)Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h)Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h 

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Luty 2023Czym jest strata? (2h) Jak strata/żałoba wpłynęła na moje życie – zmiany i ich skutki (6h)
Marzec 2023Etapy i fazy przeżywania straty/żałoby (2h)Ukojenie żalu i akceptacja – jak zakończyć proces przeżywania straty, powrót do codzienności (6h)
Kwiecień 2023Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Maj  2023Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Czerwiec 2023Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele  Fundusz Regionalny

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Udostępnij:

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.