Cykl „Ja – silniejsza w walce o zdrowie” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

"Postanowiłem być szczęśliwy, ponieważ jest to dobre dla mojego zdrowia." VOLTAIRE

Nasze nastawienie do życia i do naszego zdrowia potrafi naprawdę wiele zmienić. Jeśli jest pozytywne, dodaje nam siły do walki z chorobą, do wyjścia z niej, a czasem – bo i tak przecież może się zdarzyć – do zaakceptowania życia takiego, jakim jest. W każdym przypadku możemy poprawić swoje samopoczucie, funkcjonowanie w rodzinie, w społeczeństwie.

Często jednak choroba wiąże się nie tylko z koniecznością rezygnacji z dotychczasowego stylu życia lub z niemożnością uczestniczenia w różnych aktywnościach. Osoby chore bywają dodatkowo stygmatyzowane i wyrzucane poza nawias społeczny, traktowane przemocowo, szczególnie, jeśli dotyka ich choroba, której na pierwszy rzut oka nie widać – na przykład depresja. Społeczeństwo ma także tendencje do obwiniania chorych, w przypadku niektórych schorzeń, o niewystarczającą profilaktykę zdrowotną, o zaniedbania. To poważny problem, utrudniający tym osobom walkę o „normalność” – jakkolwiek byśmy ją definiowali i obniżający poczucie własnej wartości.

Cykl „Ja – silniejsza w walce o zdrowie” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci zyskać poczucie akceptacji, ale także nauczyć się lepiej radzić sobie z chorobą, jaka Cię dotyka – bez względu na jej podłoże. Doda sił do radzenia sobie w tej trudnej sytuacji.

Konstruując cykl, który jest poświęcony życiu z chorobą, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu związku pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym, wzajemnych wpływów pomiędzy nimi
 • lepszym radzeniu sobie z mechanizmami obronnymi pojawiającymi się w chorobie,
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do lepszego funkcjonowania, albo – jeśli to możliwe – wyzdrowienia
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości, siły i sprawczości oraz dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie i wybory, także w kwestii zdrowia i dbania o nie
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na przeciwstawienie się chorobie lub na zmiany w dotychczasowym życiu podyktowane chorobą to proces. Musisz dać sobie czas, by pozbyć się stosowanych dotąd mechanizmów, by wzmocnić swoje poczucie własnej wartości i sprawczości. Jednak ten czas to inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie i w Twoje dobre samopoczucie.

Dla kogo?

„Ja – silniejsza w walce o zdrowie” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • utrudnieniami w codziennym życiu, związanymi z chorobą, złym samopoczuciem lub stałą dysfunkcją fizyczną, bez względu na jej rodzaj
 • utrudnieniami w codziennym życiu, związanymi z chorobą psychiczną, zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, obniżonym samopoczuciem itp.
 • negatywnym wpływem nawracających myśli, stale fiksujących Cię na chorobie lub możliwości jej wystąpienia
 • skutkami chronicznego stresu i niską odpornością psychiczną
 • chęcią odzyskania wpływu na własne zdrowie i poprawę codziennego funkcjonowania

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

„Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje.“

Leonardo da Vinci

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

 

MIESIĄC WYKŁADY WARSZTATY KRĄG KOBIET (grupa wsparcia) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Kwiecień 2022 Czym jest odporność psychiczna? (2h) Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h) Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h)

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Maj 2022 Psychosomatyka (2h) Jak choroba zmienia moje życie? (6h)
Czerwiec 2022 Zmiana w chorobie, etapy radzenia sobie z chorobą (2h) Wzmacnianie, motywacja, energia do radzenia sobie z chorobą (6h)
Lipiec 2022 Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Sierpień 2022 Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Wrzesień 2022 Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Dołącz do Wesprzyj nas!

Dołącz do nas

Dołącz do nas jako wolontariusz lub partner

Dołącz

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł na ciekawe wydarzenie
Zgłoś

Zagłosuj

Głosuj na pomysły już zgłoszone

Głosuj

Wesprzyj

Wesprzyj nas finansowo lub rzeczowo.

(by jak najwięcej osób
mogło korzystać z naszej pomocy)

Wesprzyj

Zgłoś Głosuj na pomysł!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz