Cykl „Ja – skuteczna w budowaniu satysfakcji z pracy” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

"Wszystko, co irytuje nas w innych może nas zaprowadzić do zrozumienia samego siebie." Carl Gustaw Jung

W teorii pozycja kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest równa. Realnie ciągle jednak obserwujemy znaczące różnice w traktowaniu obu płci. Z nierównościami mierzą się nie tylko kobiety w rolach pracowników – bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód czy stanowisko, ale i kobiety, które są „szefami”, prowadzą własne firmy, zasiadają w zarządach spółek.

Oczywiście nierówności te w ogromnej mierze wynikają z zasad panujących od wieków w kulturze patriarchalnej. Kobieta mentalnie przypisywana była do domu, a praca zawodowa zarezerwowana była dla mężczyzn. I mimo, że od dawna kobiety są obecne na rynku pracy, to echa tych stereotypów nie cichną. Bardzo ważne jest, by walczyć o równouprawnienie na poziomie prawa krajowego, by równość gwarantowały ustawy. Na nic się to jednak nie zda, jeśli my, kobiety, nie zwalczymy stereotypów w swoich głowach. Nikt nie da nam poczucia równości, jeśli same czujemy się gorsze i mniej wartościowe, nawet jeśli czasem przyjmujemy maski twardych menadżerek. Dojrzałość i odpowiedzialność za kształt własnego życia to jedyny sposób na zyskanie możliwości samorealizacji w pracy.

Cykl „Ja – skuteczna w budowaniu satysfakcji z pracy” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci zyskać poczucie sprawczości, pracować nad dojrzałością i odpowiedzialnością za kreowanie własnego życia, szczególnie życia zawodowego.

Konstruując cykl, który jest poświęcony budowaniu satysfakcji z pracy i z relacji zawodowych, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu własnych potrzeb związanych z samorealizacją w życiu zawodowym
 • lepszym radzeniu sobie z respektowaniem własnych i cudzych granic, wzmocnieniu dobrze pojmowanej asertywności i skutecznej komunikacji
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do świadomego budowania własnej ścieżki kariery
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości, siły i sprawczości oraz dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie i wybory, za budowanie relacji zawodowych
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na zmiany to proces. Musisz dać sobie czas, by pozbyć się stosowanych dotąd mechanizmów, by wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i sprawczości. Jednak ten czas to inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie zawodowe i satysfakcję z relacji zawodowych.

Dla kogo?

„Ja – skuteczna w budowaniu satysfakcji z pracy” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • dużym stresem, zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, obniżonym samopoczuciem itp. związanymi z życiem zawodowym
 • trudnościami w budowaniu zdrowych relacji w pracy, asertywnością, poszanowaniem własnych granic, realizowaniem własnych planów zawodowych
 • trudnościami w kierowaniu swoim rozwojem zawodowym, związanymi z brakiem wpływu na warunki i relacje panujące w miejscu pracy, ale też z własnymi ograniczeniami mentalnymi
 • chęcią odzyskania wpływu na własną karierę i poprawę codziennego funkcjonowania w relacjach zawodowych
 • chęcią samorealizacji i pracy we wzmacniającym, pozytywnym środowisku zawodowym

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

 

"Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja."

Brene Brown

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄC WYKŁADY WARSZTATY KRĄG KOBIET (grupa wsparcia) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Lipiec 2022 Czym jest odporność psychiczna? (2h) Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h) Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Sierpień 2022 Potrzeby – czym są? (2h) Jakie potrzeby realizuję w swojej pracy, a jakie pozostają niezaspokojone i dlaczego? (6h)
Wrzesień 2022 Granice – jak je respektować u siebie i u innych? (2h) Skuteczna komunikacja, realizowanie własnych potrzeb, szanowanie granic – budowanie planu samorealizacji zawodowej (6h)
Październik 2022 Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Listopad 2022 Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Grudzień 2022 Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Dołącz do Wesprzyj nas!

Dołącz do nas

Dołącz do nas jako wolontariusz lub partner

Dołącz

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł na ciekawe wydarzenie
Zgłoś

Zagłosuj

Głosuj na pomysły już zgłoszone

Głosuj

Wesprzyj

Wesprzyj nas finansowo lub rzeczowo.

(by jak najwięcej osób
mogło korzystać z naszej pomocy)

Wesprzyj

Zgłoś Głosuj na pomysł!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz