Cykl „Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – projekt: Siła bezsilnych

Logo Cykl „Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

"Stopień do jakiego mogę stworzyć relację, która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie."

Niewiele osób zostało w procesie wychowania wyposażonych w zdrowe mechanizmy budowania relacji. A można się tego nauczyć. Relacje z bliskimi – partnerem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, to jeden z najważniejszych obszarów w życiu każdego człowieka. Jednocześnie jest to często obszar najtrudniejszy. To tu ujawniają się najmocniej nasze deficyty w umiejętności budowania związków, komunikacji czy szanowania granic. 

Deficyty te zwykle są skutkiem naszego wychowania i doświadczeń, które wykształciły w nas pewne mechanizmy obronne i schematy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie będąc ich świadomymi wciąż odgrywamy pewne role, często doprowadzając do powtarzania się historii, które nas ranią, ranią też naszych bliskich, powodują trudności w związkach lub nawet ich rozpad. Schematy te także zmuszają nas często do wchodzenia w relacje, które są dla nas toksyczne, uniemożliwiając nam podjęcie świadomego, dojrzałego wyboru co do rozwoju takiego związku lub jego zakończenia. Powodują też, że nasze dzieci, doświadczając trudności w relacjach z nami, także uczą się wchodzenia w destrukcyjne wzorce zachowań. W efekcie w przyszłości może im być trudno budować zdrowe, kochające się rodziny.

Cykl „Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci zyskać poczucie sprawczości, pracować nad odpowiedzialnością, pozwalającą budować  dojrzałe, zdrowe i zasilające relacje z bliskimi Ci osobami.

Konstruując cykl, który jest poświęcony budowaniu relacji z bliskimi, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu własnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w relacjach, ale także rozumieniu potrzeb Twoich bliskich
 • rozpoznaniu nieadaptacyjnych schematów zachowań i mechanizmów obronnych oraz przekształceniu ich w nowe, konstruktywne wzorce
 • rozpoznawaniu różnych, także nieoczywistych form przemocy
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do świadomego budowania zdrowych i zasilających relacji
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości, siły i sprawczości oraz dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie i wybory
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na zmiany to proces. Musisz dać sobie czas, by pozbyć się stosowanych dotąd mechanizmów, by wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i sprawczości. Jednak ten czas to inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie i zdrowe relacje z bliskimi.

Dla kogo?

„Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • trudnościami w codziennych relacjach z bliskimi – partnerem, dziećmi, rodzicami, innymi bliskimi osobami
 • trudnościami z asertywnością, poszanowaniem własnych granic, ale i granic bliskich Ci osób
 • trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu relacji – budowaniem związków, rozpoznawaniem toksycznych zachowań, nadmierną potrzebą kontroli i brakiem zaufania, lękiem przed zranieniem itp.

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

Chcę Cię kochać bez ucisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do Ciebie bez napierania, zaprosić Cię bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez obwiniania, i pomagać Ci bez obrazy. Jeśli mogę mieć to samo od Ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem.

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄCWYKŁADYWARSZTATYKRĄG KOBIET (grupa wsparcia)KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Październik  2022Czym jest odporność psychiczna? (2h)Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h)Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h 

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Listopad 2022Zdrowy a dysfunkcyjny model relacji (2h)Wzorce rodzinne, role społeczne, rodzaje przemocy jawnej i niejawnej w relacjach (6h)
Grudzień 2022Mechanizmy obronne (2h)Moje mechanizmy obronne – rozpoznanie, jak z nimi pracować? (6h)
Styczeń 2023Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Luty 2023Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Marzec 2023Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele  Fundusz Regionalny.

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Udostępnij:

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.