Cykl „Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – projekt: Siła bezsilnych

O projekcie.

"Stopień do jakiego mogę stworzyć relację, która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie." CARL ROGERS

Niewiele osób zostało w procesie wychowania wyposażonych w zdrowe mechanizmy budowania relacji. A można się tego nauczyć. Relacje z bliskimi – partnerem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, to jeden z najważniejszych obszarów w życiu każdego człowieka. Jednocześnie jest to często obszar najtrudniejszy. To tu ujawniają się najmocniej nasze deficyty w umiejętności budowania związków, komunikacji czy szanowania granic.

Deficyty te zwykle są skutkiem naszego wychowania i doświadczeń, które wykształciły w nas pewne mechanizmy obronne i schematy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie będąc ich świadomymi wciąż odgrywamy pewne role, często doprowadzając do powtarzania się historii, które nas ranią, ranią też naszych bliskich, powodują trudności w związkach lub nawet ich rozpad. Schematy te także zmuszają nas często do wchodzenia w relacje, które są dla nas toksyczne, uniemożliwiając nam podjęcie świadomego, dojrzałego wyboru co do rozwoju takiego związku lub jego zakończenia. Powodują też, że nasze dzieci, doświadczając trudności w relacjach z nami, także uczą się wchodzenia w destrukcyjne wzorce zachowań. W efekcie w przyszłości może im być trudno budować zdrowe, kochające się rodziny.

Cykl „Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” obejmujący wykłady, warsztaty, konsultacje i spotkania w ramach grupy wsparcia, realizowany w ramach projektu „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” pozwoli Ci zyskać poczucie sprawczości, pracować nad odpowiedzialnością, pozwalającą budować dojrzałe, zdrowe i zasilające relacje z bliskimi Ci osobami.

Konstruując cykl, który jest poświęcony budowaniu relacji z bliskimi, opracowałyśmy go w taki sposób, by wspomagał Cię w:

 • lepszym rozumieniu własnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w relacjach, ale także rozumieniu potrzeb Twoich bliskich
 • rozpoznaniu nieadaptacyjnych schematów zachowań i mechanizmów obronnych oraz przekształceniu ich w nowe, konstruktywne wzorce
 • rozpoznawaniu różnych, także nieoczywistych form przemocy
 • umiejętności mobilizacji i podejmowania działań zmierzających do świadomego budowania zdrowych i zasilających relacji
 • realizacji tego planu z pomocą specjalistów i doradców, w ramach warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości, siły i sprawczości oraz dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie i wybory
 • uzyskaniu niezbędnego wsparcia i poczucia przynależności do grupy, dzięki uczestnictwu w Kręgach Kobiet

Budowanie w sobie gotowości na zmiany to proces. Musisz dać sobie czas, by pozbyć się stosowanych dotąd mechanizmów, by wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i sprawczości. Jednak ten czas to inwestycja. Inwestycja w Ciebie, w Twoje życie i zdrowe relacje z bliskimi.

Dla kogo?

„Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – to temat dla Ciebie, gdy problem, jaki Cię dotyka, związany jest z:

 • trudnościami w codziennych relacjach z bliskimi – partnerem, dziećmi, rodzicami, innymi bliskimi osobami
 • trudnościami z asertywnością, poszanowaniem własnych granic, ale i granic bliskich Ci osób
 • trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu relacji – budowaniem związków, rozpoznawaniem toksycznych zachowań, nadmierną potrzebą kontroli i brakiem zaufania, lękiem przed zranieniem itp.

W każdym z tych przypadków oprócz wsparcia merytorycznego, pomocy w realizacji poszczególnych kroków pozwalających osiągnąć cel, potrzebne Ci będzie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, byś wierzyła w swój sukces i we własne możliwości.

Chcę Cię kochać bez ucisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do Ciebie bez napierania, zaprosić Cię bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez obwiniania, i pomagać Ci bez obrazy. Jeśli mogę mieć to samo od Ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem.

VIRGINIA SATIR

asady rekrutacji:

 1. Udział w projekcie jest nieodpłatny, zgłoszenie obejmuje deklarację udziału w jednym, 6-miesięcznym, wybranym cyklu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w systemie ciągłym.
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie stosownych dokumentów: deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, regulamin.
 4. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Weber
renia@zielone-pojecie.com
tel. 502 310 990

Katarzyna Wojciechowska
kasia@zielone-pojecie.com
tel. 519 323 928

Zapraszamy, dołącz do nas 🙂

Co robimy?

 

Ramowy harmonogram pracy w całym cyklu

Harmonogram wskazuje konieczne zaangażowanie Uczestniczki w skali miesiąca. Daty poszczególnych wydarzeń będą konsultowane z prowadzącymi zajęcia oraz z grupą. Tematy poszczególnych spotkań są orientacyjne i zostaną doprecyzowane przed rozpoczęciem cyklu.

MIESIĄC WYKŁADY WARSZTATY KRĄG KOBIET (grupa wsparcia) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Październik 2022 Czym jest odporność psychiczna? (2h) Moja odporność psychiczna – diagnoza i wzmacnianie (6h) Według zapotrzebowania – przewidujemy 18 h spotkań (9 spotkań, każde po 2 h

Według zapotrzebowania – przewidujemy 4 h konsultacji na osobę (konsultacje między innymi z psychologiem, psychiatrą itp.)

Listopad 2022 Zdrowy a dysfunkcyjny model relacji (2h) Wzorce rodzinne, role społeczne, rodzaje przemocy jawnej i niejawnej w relacjach (6h)
Grudzień 2022 Mechanizmy obronne (2h) Moje mechanizmy obronne – rozpoznanie, jak z nimi pracować? (6h)
Styczeń 2023 Warsztat pracy z ciałem (uwalnianie blokad emocjonalnych i spięć) w nurcie analizy bioenergetycznej wg Alexandra Lowena. (6h)
Luty 2023 Warsztat niespodzianka – dostosowany do potrzeb grupy. (6h)
Marzec 2023 Warsztat podsumowujący cykl (2h) i nauka relaksacji (4h)

 

Wsparcie

 

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Budżet projektu to 101 641,91 euro.

 

W związku z finansowaniem 100% kosztów projektu udział w nim dla uczestniczek jest nieodpłatny.

 

 

Partnerzy:
Patroni Medialni:

Dołącz do Wesprzyj nas!

Dołącz do nas

Dołącz do nas jako wolontariusz lub partner

Dołącz

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł na ciekawe wydarzenie
Zgłoś

Zagłosuj

Głosuj na pomysły już zgłoszone

Głosuj

Wesprzyj

Wesprzyj nas finansowo lub rzeczowo.

(by jak najwięcej osób
mogło korzystać z naszej pomocy)

Wesprzyj

Zgłoś Głosuj na pomysł!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz