Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki „Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie” z siedzibą w Cieszynie pod adresem ul. Górna 16, 43-400 Cieszyn, KRS 0000823450, NIP 5482728931, REGON 38529992800000, (dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

Ochrona prywatności

Jako Fundacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników jeżeli nie jest to konieczne, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Fundacji, jest „Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie” z siedzibą w Cieszynie pod adresem ul. Górna 16.

Kontakt z nami

Wszystkie pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych – pisz na adresy email: kasia@zielone-pojecie.com i renia@zielone-pojecie.com.

Możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres: Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie, ul. Górna 16, 43-400 Cieszyn.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

W jakim celu przetwarzamy dane

Jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach lub sugestiach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru.

Korespondencja

Fundacja może prowadzić z Tobą korespondencję, wykorzystując podane w tym celu przez Ciebie dane. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, bez ich podania prowadzenie korespondencji nie będzie możliwe.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku prowadzenia korespondencji jest nam niezbędne do:

 • a) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czyli prowadzenia i obsługi korespondencji – czas przetwarzania 10 lat,
 • b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czas przetwarzania 6 lat,

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Newsletter

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu otrzymywania od Fundacji najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Ciebie zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newsletteru.

Pliki Cookies

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pliki cookies stosowane w serwisie Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas m.in. w celach:

 • a) zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu (umożliwiają nam dopasowywanie serwisu, usług i produktów do potrzeb odwiedzających osób);
 • b) dotarcia do użytkowników ze spersonalizowaną informacją związaną z działalnością Fundacji Edukacyjno-Rozwojowej Zielone Pojęcie oraz wydarzeniami jakie organizujemy,
 • c) monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
 • d) wykorzystania narzędzi do komunikacji;
 • e) integracji z portalami społecznościowymi;
 • f) realizacji płatności internetowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – przeglądarka internetowa umożliwia Ci usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, tym samym Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkowników odwiedzających stronę www.zielone-pojecie.com, został na niej zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Informowani jesteśmy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich opisane są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Inne mechanizmy i odnośniki, które będziesz mógł spotkać na naszej stronie, to:

 • Instagram (więcej informacji na stronie: Instagram.pl);
 • Youtube (więcej informacji na stronie: www.youtube.com);
 • EmailLabs (więcej informacji na stronie www.emaillabs.pl);
 • Dotpay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl);
 • Przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl);

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej www.zielone-pojecie.com bezpośrednio Twojemu profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na niej możesz się wylogować z tego serwisu. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Jak w poszczególnych przeglądarkach zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na tej stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś. Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Fundacja dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego danych. Podanie określonego zestawu danych jest na przykład niezbędne do wysyłki newsletteru, przesłania do nas pomysłu na działanie czy zapisania się na proponowane przez nas wydarzenia na których obowiązuje rejestracja i/lub odpłatność.

Odnośniki do innych stron

W celu zapewnienia Ci dodatkowych informacji, strona internetowa www.zielone-pojecie.com zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od nas, na przykład Facebook, Instagram, lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności, masz oczywiście możliwość zapoznania się z ich treścią.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej należącej do Fundacji. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.