Środki otrzymane z  grantu w pierwszym konkursie tematycznym w ramach Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”,  pozwoliły Fundacji Zielone Pojęcie zrealizować projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet”. Projekt ten obejmował dwuletnie działania, które – w co ogromnie wierzymy – pomogły kobietom wprowadzić trwałe i pozytywne zmiany w ich życiu.

Tworząc plan tego projektu postanowiłyśmy zaproponować uczestniczkom „duże” cykle tematyczne. Każdy z nich miał obejmować jeden z kluczowych problemów, z jakim najczęściej borykają się współczesne kobiety. W ramach pracy nad każdym zagadnieniem chciałyśmy udzielić uczestniczkom kompleksowego wsparcia – od warsztatów po konsultacje indywidualne – oraz wyposażyć je w cały zestaw narzędzi potrzebnych do metodycznej, skutecznej pracy rozwojowej i do osiągnięcia trwałych, pozytywnych rezultatów. Miałyśmy świadomość, że jedno czy dwa spotkania nie przyniosą spodziewanego efektu, więc od razu odrzuciłyśmy koncepcję realizacji projektu w tak prowizorycznej formie. Miałyśmy bowiem świadomość, że powierzchowne podejście do tematu spowoduje tylko niepotrzebne „rozdrapywanie problemów”, które otwarte, byłyby narażone na emocjonalną gangrenę.  

Dlatego postawiłyśmy na 6 miesięczną, bardzo przemyślaną pracę rozwojową, która miała być inwestycją w najważniejszą osobę na świecie – w naszą Uczestniczkę!

Każda z uczestniczek miała możliwość skorzystać z jednego z 6 cykli, które tak opisałyśmy:

„Ja – niezależna finansowo” – czasami w życiu mierzymy się z kłopotami finansowymi i/lub borykamy się z brakiem niezależności ekonomicznej. Jesteśmy od kogoś zależne finansowe, bierne zawodowo albo to co robimy, nie przynosi spodziewanych efektów finansowych. Taka sytuacja mocno wpływa na nasz dobrostan psychofizyczny i powoduje kryzys. Bez względu na to, co odpowiada za Twoją „zależność finansową” – brak pracy, przerwa w zawodzie, niesatysfakcjonujące ekonomicznie stanowisko, a może obawa przed przejściem na swoje – ten cykl jest właśnie dla Ciebie. Naszym celem jest wyposażenie uczestniczek w trakcie naszych spotkań w odpowiednią wiedzę, niezbędne umiejętności i potrzebną odwagę, które pomogą im uwolnić motywację potrzebną do działania.

„Ja – silniejsza w walce o zdrowie” – trudności związane z przeżywaną chorobą nigdy nie ograniczają się wyłącznie do cierpienia powodowanego przez samą chorobę.  Kiedy chorujesz, chorują razem z Tobą Twoje emocje, poczucie własnej wartości, Twoje nadzieje i potrzeby oraz całe otoczenie, w którym funkcjonujesz. Bez względu na to, z jakimi problemami zdrowotnymi się mierzysz i jakie trudności Cię w tej nierównej walce spotkają – tym cyklem możemy Ci pomóc się wzmocnić, by ta walka nie oznaczała dla Ciebie rezygnacji z samej siebie.

„Ja – skuteczna w budowaniu satysfakcji z pracy” – pracujesz, lubisz lub nawet kochasz to, co robisz, ale Twoja praca związana jest z dużym stresem i codziennym napięciem. Bez względu na to, co wywołuje ten stres – nadmiar obowiązków, trudne relacje w miejscu pracy, wypalenie czy inny czynnik zapalny – możemy Ci pomóc się wzmocnić, by praca zaczęła naprawdę sprawiać Ci satysfakcję.

„Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi” – trudności w relacjach z bliskimi dotykają na jakimś etapie naszego życia większości z nas; czasami te problemy zatrzymują nas w rozwoju, a więzi, które budujemy, zamiast nas wzmacniać, po prostu nas niszczą. Dzieje się tak głównie dlatego, że niewielu z nas w procesie wychowania zostało wyposażonych w prawidłowe wzorce relacji i odpowiednie narzędzia do budowania zdrowych związków międzyludzkich. Być może dzisiaj trudno Ci w to uwierzyć, ale naprawdę można się tego nauczyć. Więc jeśli chcesz poprawić swoje kontakty z partnerem, dziećmi, rodzicami czy jakąkolwiek inną bliską Ci osobą – zapraszam na warsztaty z tego cyklu.

„Ja – radząca sobie ze stratą” – każda strata, bez względu na jej charakter, powoduje trudne emocje i konfrontuje nas nieuchronnie z nieuniknioną zmianą. Najczęściej nie mamy wpływu na stratę, jednak, w co może trudno Ci w takim położeniu uwierzyć, mamy wpływ na to, jak poradzimy sobie z bolesnymi emocjami – będą one dla nas ostatecznie wzmocnieniem czy osłabieniem w przyszłości. Co bardzo istotne, ze stratą radzą sobie najlepiej ludzie, którzy mają wsparcie, są rozumiani i akceptowani przez swoje otoczenie. Dlatego, jeżeli dotknęła Cię jakakolwiek strata – śmierć, rozstanie; utrata domu, majątku, pracy, itp. – a Ty nie jesteś w stanie sobie z nią sama poradzić, co więcej Twoje środowisko nie udziela Ci wystarczającego wsparcia, możemy Ci pomóc się wzmocnić i przepracować tę stratę w bezpiecznym, akceptującym i wspierającym Cię otoczeniu osób z podobnym doświadczeniem życiowym.

„Ja – akceptowana w społeczeństwie” – zwykle się nad tym nie zastanawiamy, jednak poczucie akceptacji jest jedną z naszych podstawowych, ludzkich potrzeb. W dawnych czasach wyrzucenie poza nawias społeczeństwa było najgorszą z możliwych kar i oznaczało po prostu śmierć. Te mechanizmy żyją w nas nadal. Nie umiemy żyć szczęśliwie w izolacji, wszyscy potrzebujemy zdrowych kontaktów społecznych. Wszystko jedno, czy czujesz odrzucenie ze względu na swój wygląd czy cechę charakteru, płeć, orientację, przynależność religijną lub narodową – to każde wykluczenie jest głębokim kryzysem, w którym potrzebujesz wsparcia. A zatem jeżeli dotknęło Cię jakakolwiek odrzucenie – tym cyklem możemy Ci pomóc się wzmocnić, byś zaakceptowała siebie, uwolniła się z toksycznych relacji i zbudowała zdrowe więzi na nowo.  

Cały projekt ruszył już na początku grudnia 2021 roku. Właśnie wtedy wydałyśmy pierwszy numer naszego kwartalnika tematycznego „Torebka jakby damska”, poświęconego w całości zagadnieniom konkretnego cyklu. Miesiąc po każdym wydaniu gazety, w grupach 10-12 osobowych, zaczynałyśmy pracę warsztatową nad problemem. Chociaż cykle były nieodpłatne, barierą wejścia do projektu była deklaracja udziału w całym cyklu. Do pracy nad zmianą zaprosiłyśmy wyłącznie kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, które borykały się z problemami opisywanymi w danym cyklu tematycznym. 

Trzonem pracy były 6 godzinne, praktyczne warsztaty, prowadzone zawsze przez specjalistów w danej dziedzinie.

Pierwszy warsztat pozwalał zrozumieć w jakim punkcie znajduje się uczestniczka – na tym etapie następowała po prostu ocena sytuacji, w szczególności indywidualnej odporności psychicznej. Ten moment był niezwykle ważny, ponieważ pod koniec projektu pozwolił uczestniczkom zobaczyć, jaką drogę przeszły i do którego miejsca dotarły w procesie zmiany. Kolejne dwa warsztaty to głęboka praca nad przewodnim problemem cyklu – przyglądałyśmy się mu z każdej możliwej strony, poznawałyśmy jego naturę oraz mechanizmy obronne, które uczestniczki wobec niego uruchamiały. Następnie przychodził moment konfrontacji tych mechanizmów z teraźniejszością – musiało się pojawić kluczowe dla zmiany pytanie: czy te mechanizmy w ogóle jeszcze mi do czegoś służą? Dopiero teraz uczestniczki były gotowe wypracować i przyswoić konstruktywne, zasilające metody radzenia sobie w określonej sytuacji. To pozwoliło im wprowadzić nowe, zdrowe i wzmacniające nawyki. Te trzy pierwsze warsztaty wzbogacone zostały o dwugodzinne wykłady merytoryczne, które przygotowywały je do pracy praktycznej.

Nie zatrzymywałyśmy się jednak na pracy wyłącznie nad problemem przewodnim – rozumiejąc integralny związek psychiki z ciałem, musiałyśmy się temu ciału bliżej poprzyglądać. Stąd czwarty warsztat w każdym cyklu opierał się na pracy z ciałem metodą Aleksandra Lowena. Najważniejsze było zobaczyć, jakie szkody w ciele poczyniły przeżywane przez dłuższy czas negatywne emocje. A było ich sporo – bóle, migreny, stany zapalne, aż do zalążków poważnych schorzeń, które nieleczone, mogły być zagrożeniem dla zdrowia uczestniczek. Uświadamiałyśmy uczestniczkom, że wszystkie negatywne reakcje pochodzące z ciała, są po prostu jego adekwatną odpowiedzią na stres, w którym pozostawało przez dłuższy czas. Uczyłyśmy je, że uwolnienie zatrzymanych w cieli emocji, jest jedyną skuteczną drogą do poprawy kondycji zdrowotnej. Pomogło to uczestniczkom świadomie kierować własnymi reakcjami i zachowaniami, ale też nauczyło je, jak chronić się przed chorobą wywołaną stresem.

Piąty warsztat był zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy – skupiał się na pozytywnych emocjach, a jego celem było wyposażenie uczestniczek w skuteczne narzędzia służące codziennej poprawie nastroju. Pracowałyśmy różnymi metodami – zawsze otwarte na sugestie i potrzeby grupy – była więc terapia tańcem, śmiechem, sztuką, muzyką, wszystko było możliwe, nawet wypad w góry. Ostatni, szósty warsztat, to czas podsumowań i planowania dalszej ścieżki rozwoju. Rozumiałyśmy, że półroczna praca rozwojowa mogła okazać się niewystarczająca i uczestniczki mogły chcieć więcej. Tak to działa – zwykle poprawa powoduje, że otwieramy się na siebie i łatwiej nam radzić sobie z kolejnymi problemami, pracować nad kolejnymi aspektami wymagającymi wzmocnienia. Podczas tego ostatniego warsztatu wyposażyłyśmy uczestniczki w umiejętność stosowania technik relaksacyjnych i oddechowych, nieocenionych w dbaniu o codzienną równowagę emocjonalną ciała i umysłu.

To jednak nie wszystko. Każda grupa miała dodatkowo możliwość spotykania się z innymi uczestniczkami w ramach Kręgu Kobiet. Dlaczego? Bo nic nie działa tak wzmacniająco, jak poczucie, że nie jesteś sama, że są inne kobiety, które Cię rozumieją, bo borykają się z podobnymi problemami. Wymiana doświadczeń, poczucie przynależności, wspólnie spędzony czas to ogromna pomoc w powrocie do równowagi. To naprawdę działa, wystarczy się TYLKO na to otworzyć.

Mamy świadomość, że praca ogólna, grupowa, jest bardzo ważna, ale wymaga uzupełnienia o pomoc indywidualną. Dlatego każda uczestniczka miała także możliwość skorzystania z indywidualnych specjalistycznych konsultacji. W zależności od potrzeb, nasze Panie mogły odbyć rozmowę z psychologiem, psychiatrą, prawnikiem, doradcą zawodowym, czy z innym, wybranym specjalistą.

Termin zakończenia projektu to październik 2023 roku. Ostatnie spotkanie zaplanowano w formie konferencji podsumowującej nasze działania i ich efekty.

TEMATDLA KOGOROZPOCZĘCIEZAKOŃCZENIE
„Ja – niezależna finansowo”Gdy kryzys związany jest z brakiem niezależności ekonomicznej i/lub trudnościami finansowymi.Styczeń 2022Czerwiec 2022
„Ja – silniejsza w walce o zdrowie”Gdy kryzys związany jest z jakąkolwiek chorobą lub dysfunkcją fizyczną.Kwiecień 2022 Wrzesień 2022
„Ja – skuteczna w budowaniu satysfakcji z pracy”Gdy kryzys związany jest z trudnościami w relacjach zawodowych, stawianiem granic, komunikowaniem potrzeb.Lipiec 2022Grudzień 2022
„Ja – szczęśliwa w relacjach z bliskimi”               Gdy kryzys związany jest z trudnościami w relacjach z bliskimi.               Październik 2022Marzec 2023
„Ja – radząca sobie ze stratą”Gdy kryzys związany jest z jakąkolwiek trudną stratą, fizyczną lub psychiczną, materialną lub niematerialną.Styczeń 2023Czerwiec 2023
„Ja – akceptowana w społeczeństwie”Gdy kryzys związany jest z trudnościami w funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu na poczucie odrzucenia.Kwiecień 2023Wrzesień 2023

Zobacz Raport z projektu „Siła Bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet.”

Projekt „Siła bezsilnych – system wzajemnego wsparcia w ramach kręgu kobiet” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Budżet projektu to 101 641,91 euro

Udostępnij: